Safwe Ysgol Llanllechid

Addysg Byd/Global
Jamaica
Tu allan
Cerddoriaeth
Ewrop
China

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Croeso i Ysgol Llanllechid - Enillydd Nawdd Ysgolion BT 2004/Welcome to Ysgol Llanllechid - Winner of BT Schools Award 2004

 

Mae Ysgol Llanllechid wedi ennill nawdd gan BT i lunio safwe yn rhannu ein profiadau dysgu am y cysylltiadau rhwng Bethesda a Jamaica. 

Ysgol ddynamig yw Ysgol Llanllechid sydd yn paratoi ei disgyblion i fod yn aelodau llawn o'u cymuned lleol, cenedlaethol a fyd eang. Rydym bellach yn datblygu ein cyswllt Jamaica gyda Grantiau Datblygu Cwricwlwm DFID / y Cyngor Prydeinig.

Ysgol Llanllechid with its award from BT has created this website to share our learning experiences about the connections between Bethesda and Jamaica.

Llanllechid is a dynamic outward looking school that prepares its students for local, national and global citizenship. We are now progressing our links with Jamaica through the DFID/ British Council Curriculum Development Grants.

 

Lleolir Ysgol Llanllechid yn Nyffryn Ogwen, ym Mharc Cenedlaethol Eryri. Er mai Ysgol Llanllechid y'i gelwir, ym mhentref Rachub mewn gwirionedd y mae'r ysgol. Prif ddiwydiant yr ardal ar un adeg oedd y chwareli, a chwarel enwog y Penrhyn a roddodd i ni gymaint o hanesion a digwyddiadau amlwg iawn sy'n gwneud yr ardal mor ddiddorol.

Gallwch ddarllen am yr ysgol yn nofel Brenda Wyn Jones, Bwli a Bradwr; sydd hefyd yn sn am hanes Streic Fawr y Penrhyn.

Ysgol Llanllechid School is situated in the Ogwen Valley, Snowdonia National Park. Although named Ysgol Llanllechid School, the school is actually situated in the village of Rachub. The area's main industry was slate quarrying and it was the famous Penrhyn Quarry which has given us so many notable events that has made our area interesting.

You can learn more about the school in Brenda Wyn Jones' novel Bullies and Blacklegs; which also focuses on the Penrhyn Quarry Strike.

 

Mae'r ysgol yn nalgylch Ysgol Dyffryn Ogwen, cliciwch yma i ymwled â'u gwefan (mewn ffenestr newydd).

The school is in Ysgol Dyffryn Ogwen's catchment area, click here to visit their website (in a new window).

Cliciwch i anfon e-bost

Click to send an e-mail

 

 

 

 

 

 Hit Counter